Vì sao ngựa không giúp lừa ?

Câu hỏi 2: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Vì sao ngựa không giúp lừa ? phần soạn bài Tập đọc: Lừa và ngựa trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Vì sao ngựa không giúp lừa ?

Trả lời:

Ngựa không giúp lừa vì ngựa ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình, không muốn vất vả chở thêm đồ đạc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status