Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

Câu hỏi 4 (Trang 26 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn? Phần soạn bài Tập đọc: Trí dũng song toàn trang 26 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, Giang Văn Minh biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt, để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm dám đối lại bằng một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status