Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 33 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết). Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 33 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

a) Tôi phải băm bèo, thái khoai vì nhà tôi nghèo.

b) Chú phải bỏ học vì gia đình nghèo không đủ tiền cho chú ăn học

c) Vì người ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được nên lúa gạo rất quý. Vì vàng rất đắt và hiếm nên vàng cũng rất quý.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status