Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hòa bình, Uống nước nhớ nguồn?

Câu đề 3 (Trang 32 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hòa bình, Uống nước nhớ nguồn, … Phần soạn bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động (Tuần 21) trang 32 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

I. Mục đích

– Tuyên truyền cho học sinh và mọi người thấy được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

– Vận động mọi người và học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

II. Phân công chuẩn bị

– Họp lớp để phổ biến nội dung: Lớp trưởng (Trần Cao Minh)

– Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề “Bảo vệ môi trường”: Mỗi bạn có ít nhất 2 tranh tự vẽ hoặc sưu tầm.

– Ban tuyển chọn: Cô giáo chủ nhiệm lớp, lớp trướng, chi đội trưởng, lớp phó Văn – Thể – Mĩ.

– Trang trí lớp học để triển lãm: Hồng Thắm, Mạnh Cường.

– Giới thiệu chương trình: Trà My

III. Chương trình cụ thể

1. Họp lớp để phổ biến nội dung: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 5/3/2013.

2. Tổ chức triển lãm: Tại phòng học chiều ngày 19/3/2013.

– 14 giờ đến 15 giờ: Trang trí lớp, trưng bày tranh ảnh.

– 15 giờ đến 16 giờ: Đón khách, văn nghệ, giới thiệu tranh ảnh.

– 16 giờ 10 phút: Tổng kết.

– 16 giờ 10 đến 16 giờ 30 phút: Thu dọn tranh ảnh, dọn vệ sinh lớp học.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status