Tranh 4 trang 6 SGK tiếng việt 3 tập 2 kể đoạn chuyện nào ?

Câu hỏi 4: (Trang 6 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tranh 4 trang 6 SGK tiếng việt 3 tập 2 kể đoạn chuyện nào ? phần soạn bài kể chuyện: Hai Bà Trưng trang 6 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tranh 4: Giành lại được non sông, hai vị anh hùng dân tộc từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước tôn vinh. Tên tuổi Hai Bà Trưng còn mãi mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status