Trả lời gợi ý Bài 18 Trang 68 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 18 Trang 68 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 18 Trang 68 SGK GDCD lớp 9:

a) Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật?

b) Động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển Tổng Công ti Xây dựng Thăng Long ? Động cơ đó biểu hiện những phẩm chất gì của anh?

c) Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại những lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 18 Trang 68 SGK GDCD lớp 9:

a) – Chi tiết thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức:

+ Biết tự trọng, tự tin, tự lập, có tâm và trung thực;

+ Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người;

+ Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo (bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công nhân, nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật…)

+ Nâng cao uy tín của Tổng Công ty.

– Biểu hiện là người sống, làm việc theo pháp luật:

+ Làm theo đúng pháp luật (hoàn thành quy định đóng thuế, đóng bảo hiểm, thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, kỉ luật lao động…)

+ Giáo dục mọi người ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện kỉ luật lao động.

+ Luôn phản đối, đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực, tham nhũng, trốn thuế, lậu thuế, đánh cắp, đánh tráo…

b) – Động cơ thúc đẩy Nguyễn Hải Thoại là phải phát triển Tổng Công ty ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước.

– Động cơ đó biểu hiện anh là người “sông có đạo đức và tuân theo pháp luật”.

c) Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải thoại đã đem lại lợi ích:

– Bản thần anh là tấm gương để mọi người noi theo, anh được Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kì đổi mới”

– Đời sống vật chất và tinh thần của mọi người trong Tổng Công ty được nâng cao – Tổng Công ty là đơn vị tiêu biểu của ngành xây dựng trong thời kì đổi mới.

– Uy tín của Tổng Công ty đã giúp cho Nhà nước mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới, đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status