Trả lời câu hỏi thực hành 2 Bài 12 trang 52 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi thực hành 2 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi thực hành 2 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào lúc này có gì khác so với trước khi nhỏ nước muối?

Lời giải câu hỏi thực hành 2 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Khi nhỏ nước muối vào thì sau vài phút, tế bào chất dần dần tách khỏi màng tế bào từ các góc khác nhau, ở các chỗ khác rồi cuối cùng làm thành hình như một cái túi. Đây là hiện tượng co nguyên sinh.

Khi nhỏ nước muối vào, tế bào khí khổng co lại (khí khổng đóng lại), nguyên nhân là do: nhỏ nước muối vào thì nồng độ chất tan bên ngoài tế bào khí khổng lớn hơn bên trong nên tế bào khí khổng sẽ mất nước và co lại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status