Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 31 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1  Bài 7 Trang 31 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 7Tế bào nhân sơ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 31  SGK Sinh học lớp 10:

Kích thước nhỏ đem lại ưu thể gì cho các tế bào nhân sơ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 31 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào nhỏ thì tỉ lệ giữa diện tích bề mặt tế bào (màng sinh chất) và thể tích của tế bào sẽ lớn. Tỉ lệ này thường kí hiệu theo tiếng Anh là S/V, trong đó S là diện tích bề mặt tế bào, còn V là thể tích tế bào. Tỉ lệ S/V lớn sẽ giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách nhanh chóng làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn so với những tế bào có cùng hình dạng nhưng kích thước lớn hơn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status