Trả lời câu hỏi Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938).

Đề bài câu hỏi Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 4:

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Lời giải câu hỏi Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 4:

– Lợi dụng lúc thủy triều lên, xuống Ngô Quyền cho cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Sau đó quân ta mai phục hai bên bờ sông để tấn công.

– Kết quả: Quân Nam Hán, chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status