Trả lời câu hỏi Bài 49 trang 148 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi Bài 49 Trang 148 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 49: Quần xã sinh vật .

Đề bài câu hỏi Bài 49 Trang 148 SGK Sinh học lớp 9:

– Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy thêm 1 ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

– Theo em, khi nào có sự cân bằng sinh học trong quần xã?

Lời giải câu hỏi Bài 49 Trang 148 SGK Sinh học lớp 9:

– Ví dụ: Rừng bị cháy dẫn đến nguồn thức ăn cạn kiệt làm cho số lượng thỏ trong khu rừng đó giảm.

– Khi số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được không ở mức nhất định phù hợp với khả năng của môi trường thì tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status