Trả lời câu hỏi Bài 45 trang 143 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi Bài 45 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 45: Dây thần kinh tủy.

Đề bài câu hỏi Bài 45 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8:

Căn cứ vào kết quả được ghi ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng các rễ tủy, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy.

Lời giải câu hỏi Bài 45 Trang 143 SGK Sinh học lớp 8:

– Chức năng của rễ tủy:

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra đến cơ quan đáp ứng

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan về đến trung ương

→ Rễ trước và rễ sau nhập lại thành dây thần kinh tủy

– Chức năng của dây thần kinh tủy: dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan về trung ương và dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status