Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nước nhà bị chia cắt.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 5:

Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 5:

– Trong thời gian Pháp rút quân, Mĩ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai.

– Đế quốc Mĩ và chính quyền Diệm ra sức chống phá cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương thống nhất đất nước.

– Thực hiện “tố cộng”, “diệt cộng”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status