Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 48 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Đề bài câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 10:

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi Bài 11 Trang 48 SGK Sinh học lớp 10:

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố:

* Sự chênh lệch nồng độ giữa môi trường bên trong và bên ngoài tế bào

Kí hiệu:

– Nồng độ chất tan môi trường ngoài: CA

– Nồng độ chất tan bên trong tế bào: CB

Môi trường nhược trương Môi trường đẳng trương Môi trường ưu trương
CA<CB CA=CB CA>CB
Chất tan từ tế bào đi ra môi trường ngoài Chất tan đi ra bằng chất tan đi vào. Chất tan từ môi trường ngoài đi vào tế bào

* Đặc tính lí hóa học của các chất

– Các chất không phân cực, kích thước nhỏ: CO2, O2… có thể dễ dàng khuếch tán qua màng sinh chất.

– Các chất phân cực hoặc chất ion, các chất có kích thước lớn chỉ được khuếch tán vào bên trong tế bào qua các protein màng

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status