Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 35 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi  Bài 11 Trang 35 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài câu hỏi  Bài 11 Trang 35 SGK Sinh học lớp 9:

Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

Lời giải câu hỏi  Bài 11 Trang 35 SGK Sinh học lớp 9:

Do sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử này trong thụ tinh đã tạo nên các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status