Trả lời câu hỏi 7 Bài 4 trang 112 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 4 Trang 109 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 4 Trang 109 SGK Toán Hình học lớp 11:

Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 4 Trang 109 SGK Toán Hình học lớp 11:

Không tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status