Trả lời câu hỏi 7 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 7 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6:

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được những gì?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6:

Mọi vật đều thay đổi theo thời gian. Dấu tích ngày xưa còn được giữ gìn, lưu lại để những thế hệ sau hiểu được thế hệ trước sống và làm việc như thế nào.

 BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status