Trả lời câu hỏi 6 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 6 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 6 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu định lí Py–ta–go (thuận và đảo).

Lời giải câu hỏi 6 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Định lí Py–ta–go thuận:

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

– Định lí Py–ta–go đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status