Trả lời câu hỏi 6 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 6 Ôn tập chương I Trang 34 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 6 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Lời giải câu hỏi 6 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Để tìm tâm vị tự của hai đường tròn bán kính R, R’ ta tìm các điểm S1, S2 chia trong và chia ngoài đoạn nối tâm OO’ theo tỉ số |k| = R/R’

– Trường hợp các đường tròn k đựng nhau, ta tìm giao điểm của các tiếp tuyến chung với đường tròn nối tâm của hai đường tròn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status