Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 15 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 6 Bài 4 Trang 15 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Phép đối xứng tâm.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 4 Trang 15 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 4 Trang 15 SGK Toán Hình học lớp 11:

Các tứ giác có tâm đối xứng là: hình vuông, hình bình hành, hình thang cân

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status