Trả lời câu hỏi 6 Bài 19 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 6 Bài 19 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 19 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6:

Em hãy cho biết những chi tiết nào chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 19 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6:

Những chi tiết chứng tỏ nền nông nghiệp Giao Châu vẫn phát triển bao gồm:

– Nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển, các công cụ như rìu, mai, cuốc, dao rồi đồ dúng khác được sử dụng phổ biến.

– Việc cày, bừa do trâu, bò kéo đã phổ biến.

– Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi.

– Biết trồng hai vụ lúa trong một năm: vụ chiêm và vụ mùa, lúa rất tốt.

– Các loại cây trồng và chăn nuôi rất phong phú, có kĩ thuật sáng tạo. Đặc biệt là kĩ thuật trồng cam, biết dùng kĩ thuật “dùng côn trùng diệt côn trùng”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status