Trả lời câu hỏi 5 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 5 Ôn tập chương I Trang 34 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 5 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự.

a. Biến A thành chính nó;

b. Biến A thành B;

c. Biến d thành chính nó.

Lời giải câu hỏi 5 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

a. Các phép biến một điểm A thành chính nó:

Phép đồng nhất:

– Phép tịnh tiến theo vectơ 0 .

– Phép quay tâm A, góc φ = 0º.

– Phép đối xứng tâm A.

– Phép vị tự tâm A, tỉ số k = 1.

– Ngoài ra còn có:

– Phép đối xứng trục mà trục đi qua A.

b. Các phép biến hình biến điểm A thành điểm B:

– Phép tịnh tiến theo vectơ AB .

– Phép đối xứng qua đường trung trực của đoạn thẳng AB.

– Phép đối xứng tâm qua trung điểm của AB.

– Phép quay mà tâm nằm trên đường trung trực của AB.

– Phép vị tự mà tâm là điểm chia trong hoặc chia ngoài đoạn thẳng AB theo tỉ số k.

c. Phép tịnh tiến theo vectơ v //d.

– Phép đối xứng trục là đường thẳng d’ ⊥ d.

– Phép đối xứng tâm là điểm A ∈ d.

– Phép quay tâm là điểm A ∈ d, góc quay φ =180º

– Phép vị tự tâm là điểm I ∈ d.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status