Trả lời câu hỏi 5 Bài 23 trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ trên thế giới?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 23 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có hai hồ: hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status