Trả lời câu hỏi 5 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6:

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6:

– Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã giành lại được quyền làm chủ đất nước (tuy chỉ trong một thời gian. Năm 791, nhà Đường lại đem quân dàn áp, Phùng An nối nghiệp cha không đỡ nổi đã đầu hàng giặc).

– Tuy khởi nghĩa chỉ giành thắng lợi một thời gian nhưng thể hiện lòng yêu nước, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân kiên quyết đứng dậy giành chủ quyền dân tộc, lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status