Trả lời câu hỏi 5 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Qua câu nói này, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Qua câu nói trên có thể thấy:

– Bà Triệu là người khảng khái, giàu lòng yêu nước, có chí lớn.

– Câu nói của bà thể hiện ý chí, nguyện vọng thiết tha của bà là “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ”.

– Bà là tiêu biểu cho ý chí bất khuất của người phụ nữ Việt và dân tộc Việt, kiên quyết đấu tranh chống ách đô hộ giành lại độc lập cho dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status