Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 6 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm số x không âm, biết:

a) √x > 1;        b) √x < 3.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) 1 = √1, nên √x > 1 có nghĩa là √x > √1

Vì x ≥ 0 nên √x > √1 ⇔ x > 1. Vậy x > 1

b) 3 = √9, nên √x < 3 có nghĩa là √x < √9

Vì x ≥ 0 nên √x < √9 ⇔ x < 9. Vậy x < 9

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status