Trả lời câu hỏi 4 Ông tập chương I trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương I Trang 34 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 4 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 4 Ông tập chương I Trang 34 SGK Toán Hình học lớp 11:

* Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

* Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

* Học sinh cho ví dụ (sách giáo khoa)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status