Trả lời câu hỏi 4 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

Lời giải câu hỏi 4 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Để chứng minh ba đường thẳng đồng quy, ta chứng minh:

Ba đường thẳng ấy không đồng phẳng và đôi một cắt nhau.

Ba đường thẳng ấy là các giao tuyến của ba mặt phẳng phân biệt có một điểm chung duy nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status