Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 31 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Phép đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 8 Trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11:

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 8 Trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11:

A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k ⇒ A’B’= kAB

M’ = F(M) ⇒ A’M’ = kAM

M là trung điểm AB ⇒ AM = 1/2 AB ⇒ kAM = 1/2 kAB hay A’M’= 1/2 A’B’

Vậy M’ là trung điểm của A’B’

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status