Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 111 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 109 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 109 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ?

a) Hình hộp là hình lăng trụ đứng

b) Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng

c) Hình lăng trụ là hình hộp

d) Có hình lăng trụ không phải là hình hộp

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 109 SGK Toán Hình học lớp 11:

a sai, b đúng, c sai, d đúng

Hình hộp là hình lăng trụ tứ giác có đáy là hình bình hành

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status