Trả lời câu hỏi 4 Bài 34 trang 101 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 34 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 34 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9:

Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 34 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9:

Trong chọ giống, người ta sử dụng phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status