Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 33 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 33 Trang 169 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu đặc điểm của nước Mỹ ở giữa thế kỉ XIX.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 33 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10:

– Giữa thế kỉ XIX, kinh tế Mĩ tồn tại hai hiện tượng: Miền Bắc phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa vào bóc lột nô lệ. Nảy sinh mâu thuẫn giữa miền Nam với miền Bắc.

– Nhờ điều kiện thuận lợi, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, cả công nghiệp và nông nghiệp nhưng chế độ nô lệ lại cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

– Mâu thuẫn giữa tư sản, trại chủ miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt.

– Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ ở miền Nam diễn ra mạnh mẽ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status