Trả lời câu hỏi 4 Bài 27 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 27 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao lại nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6:

Bởi vì đây là lần thứ hai nhà Nam hán đem quân ssang xâm lược nước ta, mặc dù sau trận này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba. Với chiến thắng này, nhân dân ta đã đạp tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc, khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thười kì độc lập lâu dài của Tổ quốc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status