Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 6:

Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng, vì:

– Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đã làm cho nhân dân rất căm phẫn, sẵn sàng nổi dậy chống lại khi có thời cơ.

– Phùng Hưng giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ nên nhân dân trong vùng ai cũng mến phục.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status