Trả lời câu hỏi 4 Bài 22 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 22 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử lên chầu ? Vì sao Lý Phật Tử không sang ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6:

– Việc yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu của nhà Tùy thể hiện: âm mưu thôn tính và đồng hóa nước ta, muốn biến nước ta trở thành một nước chư hầu, thuần phục và cống nạp cho nhà Tùy.

– Lý Phật Tử không sang thể hiện: tinh thần quả cảm, kiên quyết, không chịu khuất phục của ông cũng như của người Việt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status