Trả lời câu hỏi 4 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 20 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 6:

Lời tâu của Tiết Tổng muốn nói: Nhân dân ta thường xuyên nổi dậy ở nhiều nơi, rất khó cai trị.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status