Trả lời câu hỏi 4 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhà Hán vẫn tiếp tục đưa người Hán sang ở nước ta vì chúng vẫn muốn thực hiện âm mưu đồng hóa nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status