Trả lời câu hỏi 4 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 17 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên rằng:

– Ách thống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta rất tàn bạo, khiến nhân dân khắp nơi đều căm phẫn.

– Nhân dân ta không cam chịu cảnh mất nước, sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

– Tinh thần đoàn kết chống giặc của nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status