Trả lời câu hỏi 4 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 15 Trang 45 SGK Lịch sử lớp 6:

Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học vô cùng quý báu:

– Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

– Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt, sẵn sàng chiến đấu.

– Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tập hợp sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status