Trả lời câu hỏi 4 Bài 14 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Nước Âu Lạc.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 14 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, tại sao có sự tiến bộ này?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6:

Sở dĩ có sự tiến bộ này là do những nguyên nhân sau:

– Dân số tăng nhanh, tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất của nhân dân.

– Do nhu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

– Tích lũy được kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status