Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

So sánh

a) 4 và √15;        b) √11 và 3.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) 16 > 15 nên √16 > √15. Vậy 4 > √15

b) 11 > 9 nên √11 > √9. Vậy √11 > 3

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status