Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 6:

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 4 SGK Lịch sử lớp 6:

– Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,… có từ bao giờ, được hình thành như thế nào.

– Các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nghệ nhân… của làng mình là ai, là người như thế nào mà được nhân dân tôn thờ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status