Trả lời câu hỏi 3 Ông tập chương I trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 33 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 3 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Lời giải câu hỏi 3 Ông tập chương I Trang 33 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Một số tính chất đúng với phép dời hình nhưng không đúng với phép đồng dạng là các tính chất liên quan đến sự bảo toàn khoảng cách như:

– Phép dời hình biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng nó; biến một tam giác thành một tam giác bằng nó; biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status