Trả lời câu hỏi 3 Ôn tập chương II trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương II Trang 77 SGK Toán Hình học lớp 11:

Muốn chứng minh ba điểm thẳng hàng ta chứng minh ba điểm đó là ba điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status