Trả lời câu hỏi 3 bài Ôn tập chương I trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 39 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1:

Biểu thức A phải thỏa mãn điều kiện gì để √A xác định prôtêin.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương I Trang 39 SGK Toán 9 – Tập 1:

√A xác định khi A > 0 hay nói cách khác: điều kiện xác định của căn bậc hai là biểu thức lấy căn không âm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status