Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 42 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 42 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 42 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào cơ, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tế bào thần kinh, loại tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 42 SGK Sinh học lớp 10:

Lizôxôm là một bào quan với một lớp màng bao bọc có chức năng phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi cũng như các bào quan đã già và các đại phân tử như protein, axit nucleotit, cacbohidrat và lipit. Do đó, trong các tế bào trên, tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất, vì tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lí và tế bào già, nên cần có nhiều lizoxom.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status