Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 9 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 6:

Đây là những phát minh quan trọng của người nguyên thủy. Từ công cụ sản xuất đến việc phát minh ra trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa to lớn:

– Con người chủ động tạo ra lương thực, thực phẩm cần thiết, vượt qua thời kì hoàn toàn dựa vào thiên nhiên (hái lượm, săn bắt) để bước sang thời kì mới – chủ động sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống.

– Là điều kiện cơ bản để định cư lâu dài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status