Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 31 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Phép đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 Trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chứng minh tính chất a.

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 31 SGK Toán Hình học lớp 11:

Phép đồng dạng tỉ số k biến 3 điểm A, B, C thẳng hàng thành 3 điểm A’,B’,C’ sao cho:

A’B’ = kAB, B’C’ = kBC, A’C’ = kAC

A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A, C ⇔ AB + BC = AC

Do đó kAB + kBC = kAC hay A’B’ + B’C’ = A’C’

⇒ A’, B’, C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’, C’

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status