Trả lời câu hỏi 3 Bài 52 trang 167 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 52 Trang 167 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 52 Trang 167 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trình bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52-2, so sánh tính chất của 2 loại phản xạ sau đây:

Tra loi cau hoi 3 Bai 52 trang 167 SGK Sinh hoc lop 8

Lời giải câu hỏi 3 Bài 52 Trang 167 SGK Sinh học lớp 8:

Tính chất của phản xạ không điều kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện
1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện. 1. Trả lời kích thích bất kỳ hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần).
2. Bẩm sinh. 2. Được hình thành trong đời sống (qua học tập, rèn luyện).
3. Bền vững. 3. Dễ mất khi không củng cố.
4. Có tính chất di truyền 4. Có tính chất cá thể, không di truyền.
5. Số lượng hạn chế 5. Số lượng không hạn định
6. Cung phản xạ đơn giản 6. Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ.
7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống 7. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ đại não.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status