Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 22 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng căn bậc hai, tìm giá trị gần đúng của nghiệm phương trình: x² = 0,3982.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 – Tập 1:

x² = 0,3982 ⇔ x = ±√0,3982

Ta có: 0,3982 = 39,82:100

Do đó: √0,3982 = √39,82 : √100 = 6,310 : 10 = 0,631

Vậy x = ±0,631

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status