Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 14 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính:

a) √3 . √75;

b) √20 . √72 . √(4,9)

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √3 . √75 = √3.75 = √225 = 15

b) √20.√72 .√4,9 = √(20.72.4,9) = √(2.72.10.4,9)

= √(144.49) = √((12.7)² ) = 84

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status